Kunstmagneetschool De Kraal

De Kraal in actie voor Marokko

Opgehaald

1.407
56% bereikt van het totaalbedrag € 2.500

Als school zamelen we geld in voor de hulp die geboden wordt in Marokko middels een vrijmarkt en sponsorloop op 15 september 2023.