Kunstmagneetschool De Kraal

De Kraal in actie voor Marokko
from €2.500 (56%)

Als school zamelen we geld in voor de hulp die geboden wordt in Marokko middels een vrijmarkt en sponsorloop op 15 september 2023.